הכללת חינוך מיוחד

הכללת חינוך מיוחד מסמלת את השתתפותם של תלמידי החינוך המיוחד בכיתות החינוך הרגיל ומתן שירותי תמיכה לתלמידים אלו. המטרה העיקרית של חינוך לשילוב היא שכל התלמידים בבית הספר, ללא קשר לחוזקותיהם ולחולשותיהם בכל תחום, יהפכו לחלק מקהילת בית הספר. כל תלמיד מפתח תחושת שייכות עם תלמידים אחרים, מורים וצוות תמיכה. בחינוך מיוחד מופרד, ילדים לא ילמדו כיצד לתפקד בעולם ללא מוגבלות. לדוגמה, ילדים בעלי מוגבלויות מבחינת תקשורת וסובלים ממצוקה רגשית לא יתקשרו ועשויים להישאר במצב מופרע יותר מבחינה רגשית במסגרות מופרדות. חוק החינוך הפדרלי ליחידים עם מוגבלות (IDEA) קובע חובה על בתי ספר לחנך ילדים עם מוגבלות בכיתות החינוך הכללי.

היתרון העיקרי של שילוב חינוך מיוחד הוא שתלמידים נכים ותלמידים לא מוגבלים מובאים יחד בסביבה של ביחד. ילדים לומדים לקבל הבדלים אינדיבידואליים בחינוך להכללה וזה יוביל לפיתוח קשרים ידידותיים חדשים. חינוך לשילוב מאפשר גם השתתפות פעילה של ההורים בחינוך ילדם. עוד קובע החוק כי לתלמידים עם מוגבלות יש זכות חוקית להשתתף בשיעורים רגילים ולקבל חינוך מתאים בסביבה הכי פחות מגבילה. למרות שהיתרונות רבים, חינוך ההכלה יוצר אי ודאות לגבי התפקידים והאחריות של מורי כיתה רגילים ומורים לחינוך מיוחד. עם זאת, מחקרים מראים כי ניתן להפוך חינוך לשילוב יעיל על ידי שיתוף פעולה בריא של מורים לחינוך מיוחד ומורים רגילים. בעזרת שירותים שיהיו זמינים מאגף הבריאות, המחלקה לחינוך גופני, מרפאים בעיסוק, מרפאות תקשורת ועוד, הנהלת בית הספר יכולה לסייע למורים לפתח מערכי שיעור אקטיביים לחינוך שילוב. כך בתי ספר יכולים ליצור סביבת למידה שיתופית ולקדם סוציאליזציה.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *